Inspiring SessionsDokąd zmierzamy nie obierając sobie żadnych życiowych celów? Dlaczego upieramy się przy tym, że pieniądze, jakie otrzymujemy za nieinteresującą nas pracę są warte naszej frustracji i dlaczego poświęcamy na nią aż 40% całego naszego czasu? Dlaczego pozwalamy innym przejmować kontrolę nad naszymi myślami i co z tego wynika? 

Pomysł Inspiring Sessions zrodził się, jako odpowiedź na wszechogarniającą nas konsumpcję oraz zewsząd atakujący przymus posiadania dóbr materialnych i osiągania pseudo-sukcesów w każdym momencie naszego życia. W dzisiejszym świecie Sukces traci swój dawny blask, ponieważ zapominamy, że potwierdza on nie tylko naszą przedsiębiorczość, czy wysoko rozwinięte tzw. kompetencje twarde, ale przede wszystkim przekonanie, że idziemy we właściwym kierunku i że jest to jedyna słuszna droga dla nas. W rezultacie wierząc w to, że faktycznie osiągnęliśmy życiowy sukces, spychamy na dalszy plan nasz wewnętrzny spokój, zdrowie emocjonalne i fizyczne, relacje z innymi. Inspiring Sessions jest szansą, aby pracując nad tymi aspektami naszego życia, zbudować sukces na solidnych fundamentach. Prawdziwy Sukces, który przenikał będzie każdą sferę naszego życia.

Inspiring Sessions to inicjatywa uczenia się czerpania satysfakcji z życia i osiągania życiowych sukcesów. Główne obszary zainteresowania Inspiring Sessions to: Wewnętrzny Balans (zdobywanie wewnętrznej równowagi oraz dążenie do dojrzałości emocjonalnej), Interakcje (doskonalenie kompetencji miękkich) oraz Regeneracja (odzyskiwanie zdrowia fizycznego i psychicznego). Wierzę, że praca na tych trzech płaszczyznach pomaga w odnalezieniu życiowej równowagi oraz głębokiej wartości, jaka tkwi w każdym istnieniu. Uczy osiągania prawdziwych, życiowych sukcesów oraz daje poczucie spełnienia.